Προκαλεί εντύπωση η επιμονή του δήμαρχου Εορδαίας θέσει σε παραγωγική λειτουργία την Επιτροπή Ενέργειας του Δήμου Εορδαίας για την οποία έγινε τόσος λόγος το τελευταίο διάστημα, παραβλέποντας τεκμηριωμένες ενστάσεις μελών. Διευκρινίζουμε εξ’ αρχής πως σε καμία περίπτωση η πρόθεση για σύσταση Επιτροπής Ενέργειας δεν μας βρίσκει αντίθετους, όμως πρέπει να