Με την υπ. αριθμ. 84705/3-12-2020 του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» συνολικού
Την δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας ύψους 40 εκατ. ευρώ, σε 119 δήμους της χώρας, χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών ο Δήμος Εορδαίας, ο οποίος λαμβάνει το ποσό των 526.442 ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η βοήθεια δίδεται για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από

Υπό κατασκευή