Η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται ότι εκτός από μείωση των ωρών συγκεκριμένων μαθημάτων και την αύξηση άλλων όπως της φυσικής αγωγής, καθώς επίσης και την κατάργηση άλλων όπως της κοινωνιολογίας, περιείχε και την εισαγωγή άλλων δραστηριοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το cheerleading, που θα παρουσιάζεται μέσω** επισκέψεων