Με το ψευδές επιχείρημα πως δεν λειτούργησε αποτελεσματικά η απλή αναλογική του Κλεισθένη (στο Δήμο μας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να δείχνει έστω και την υπόνοια ακυβερνησίας) ο «νέος» νόμος για την Αυτοδιοίκηση, αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση, δίνει υπερπλειοψηφία σε Δημάρχους μειοψηφίας, με ταυτόχρονη μείωση των Δημοτικών Συμβούλων. Το