Από την ∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Εορδαίας, αποφασίστηκε η παραχώρηση Γυμναστηρίων στους παρακάτω Αθλητικούς Συλλόγους: Στον Α.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑ παραχωρείται το Γυμναστήριο του 4ου Γυμνασίου για τις ημέρες ∆ευτέρα 15:30-16:45, Πέμπτη 16:45-18:00, την Παρασκευή 16:45-18:00, και το Σάββατο 16:45-18:00. Στον ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ παραχωρείται το Γυμναστήριο του 1ου & 3ου ΕΠΑΛ