Με πρόσφατο παράδειγμα το «κίνημα κατά της μάσκας στα σχολεία», αυξάνεται όλο και περισσότερο η μερίδα του κόσμου που λειτουργεί βάσει υποκειμενισμού και αντιεπιστημονικότητας. Παρόλο που όλοι οι φιλελεύθεροι και τα έντυπά τους εξαπολύουν επιθέσεις ενάντια στους «ψεκασμένους αρνητές», φαίνεται να ξεχνάνε - ή να μη γνωρίζουν - ότι τόσο