Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Εορδαίας, Παναγιώτη Πλακεντά, οι αντιδήμαρχοι για την νέα θητεία, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι αντιδήμαρχοι είναι οι παρακάτω: Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών: Δημήτριος Ορφανίδης Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Αντωνιάδου Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας: Ζαφειρούλα