Κατά τη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ που πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2020, αποφασίστηκε η προσαρμογή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4674/20. Η προσαρμογή αυτή συμπίπτει χρονικά με την αναγκαιότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής έργου στο πλαίσιο υλοποίησης
Την ένταξη εξήντα δύο πράξεων συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 14.214.201,13 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.531.785,70 ευρώ στις αντίστοιχες δράσεις του Υπομέτρου 19.2 «Ιδιωτικές παρεμβάσεις» του Tοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Π.Α.Α 2014 - 2020, υπέγραψε την Τετάρτη 9/9/2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. αποτελεί, επί σειρά ετών, τον βασικό μηχανισμό υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της Περιφέρειας, καθώς και της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον κύριο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό φορέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι δύο φορείς διατηρούν, από αρχής

Υπό κατασκευή