Στα πλαίσια προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού των δεξαμενών υδροδότησης, από τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Εορδαίας, δρομολογήθηκε: Την Τετάρτη 07 -04- 2021 ο καθαρισμός δεξαμενής υδροδότησης του Δ.Δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Λόγω του ανωτέρω καθαρισμού υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν παροδικά φαινόμενα
Με στόχο την εξυπηρέτηση πάνω από 2.700 κατοίκων των οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού με την κατασκευή 24,4 χιλιομέτρων αποχετευτικού δικτύου και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη της Πράξης “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων
Από την ΔΕΥΑΕ ανακοινώνεται ότι τα δείγματα του πόσιμου ύδατος που λήφθηκαν στις 19-01-2021 από την ΤΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ στα πλαίσια επανελέγχου και συγκεκριμένα από διαφορετικά σημεία του δικτύου υδροδότησης οικισμού, κατόπιν του μικροβιολογικού ελέγχου από διαπιστευμένο εργαστήριο, αυτά βρέθηκαν σε φυσιολογικές τιμές και ως εκ τούτου το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Την ολοκλήρωση του έργου του δικτύου ύδρευσης στο Ανατολικό Εορδαίας αναμένει κατά τη διάρκεια του νέου έτους ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Αντώνης Τσακιρίδης. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, από τον παλαιό ακόμη Δήμο Βερμίου, αλλά σειρά προβλημάτων και εκκρεμοτήτων δεν έχουν επιτρέψει ακόμη την

Υπό κατασκευή