Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Κοζάνης θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές με αφορμή τα δελτία τύπου του ΕΦΕΤ με ημερομηνίες έκδοσης 09/10/2020 και 13/10/2020 για την ανάκληση μη ασφαλών μελιών (ΔΤ ΕΦΕΤ 09.10.2020, ΔΤ ΕΦΕΤ 13.10.2020) οποία διαπιστώθηκε η παρουσία της χημικής ουσίας 4-μέθυλ-ιμιδαζόλιο (4ΜΕΙ) η οποία αποτελεί δείκτη προσθήκης χρωστικών
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για τη νοθεία του μελιού» έτους 2020, προέβη σε δειγματοληψία των προϊόντων: (α) Μέλι ανθέων, εμπορικής ονομασίας «FIORA», καθαρού βάρους 900g, με αριθμό παρτίδας LΟΤ 191029-1 και ημερομηνία λήξης 29/10/2021. Το ανωτέρω

Υπό κατασκευή