Οι αποστολές Apollo στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 απέδειξαν πως είναι ασφαλές για τον άνθρωπο να περάσει μερικές μέρες στην επιφάνεια της Σελήνης, ωστόσο η NASA δεν έλαβε καθημερινές μετρήσεις για να υπολογίσει για πόσο καιρό μπορεί το πλήρωμα να μείνει με ασφάλεια εκεί. Με τη Σελήνη να