Μεγάλο πρόβλημα από τις καθημερινές, πολυπληθείς, επιδρομές των αγριόχοιρων στα καλαμποκοχώραφα τους, έχουν οι αγρότες στις περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Εορδαίας, γιατί προξενούν ανυπολόγιστες καταστροφές στην παραγωγή τους, χωρίς να μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Το φαινόμενο που, ειδικότερα φέτος έχει προσλάβει απειλητικές διαστάσεις, αποδίδεται στην αύξηση του