Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών, και από την Ευρώπη, για την ενοικίαση γης, σε αγροτικές περιοχές της Εορδαίας προκειμένου να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα με το τίμημα ανά στρέμμα να κυμαίνεται στα 250 με 300 Ευρώ ετησίως και τον χρόνο εκμετάλλευσης του ακινήτου να προσδιορίζεται στα 20 και πλέον έτη.