«Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαϊδα, μπορούν να αποτελέσουν ζωτικό χώρο ανάπτυξης της περιοχής, με την ανέγερση και λειτουργία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας και την αξιοποίηση μεγάλου τμήματος του χώρου, για την υποδοχή επενδύσεων», τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του, στην ΕΡΤ Κοζάνης,