Στο 2ο ΕΠΑΛ υπάρχει σοβαρό κτιριακό πρόβλημα, καθότι οι εγγεγραμμένοι μαθητές είναι 408 και το σύνολο των τμημάτων 18, ενώ οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας είναι 12 και επιπλέον χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και χώροι του γυμναστηρίου (όπως τα αποδυτήρια). Από το 2ο ΕΠΑΛ ζητήθηκε η παραχώρηση αιθουσών από το 1ο Γυμνάσιο