Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώνει στα μέλη του, ότι όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά τα οποία διακρίθηκαν στις σπουδές τους το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, πληροφορίες στα γραφεία του Σωματείου τηλ: 24610 39142.

Τίτλοι Σπουδών:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
  • Πτυχίο Πανεπιστημίου
  • Πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλης Ανώτερης Σχολής
  • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών

Υπενθυμίζουμε ότι το Σωματείο εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους συναδέλφους συνταξιούχους καθημερινά ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00π.μ. έως 12:00μ.μ.