Ο Άρης Στυλιανού, αφού ανέφερε αρχικά τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, ως καθημερινού τρόπου ζωής και ως του καλύτερου δυνατού τρόπου για να ρυθμιστεί ο συλλογικός βίος των ανθρώπων, στη συνέχεια, επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. «Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ αυτονόητη» γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του «Ο Σπινόζα και η δημοκρατία» Εκδόσεις Πόλις.

Και συνεχίζει: «η δημοκρατία πάντοτε ήταν δυνατόν να επιτυγχάνεται, στον έναν ή στον άλλον βαθμό, μόνο με σκληρούς αγώνες, με επίπονες προσπάθειες, με διαρκείς φροντίδες. Η δημοκρατία είναι πάντα εν κινήσει, σε ρευστή και δυναμική κατάσταση, βρίσκεται σε διαρκή διακύβευση. Πρέπει να την καλλιεργούμε και να τη φροντίζουμε ακατάπαυστα. Χρειάζεται μονίμως εμβάθυνση και εκπλάτυνση». Πρόκειται για παρατηρήσεις που αποκτούν δραματική επικαιρότητα, καθώς η αντιπροσωπευτική δημοκρατία πλήττεται σήμερα ποικιλοτρόπως και στις δύο μεριές του Ατλαντικού.