Μια από τα ίδια αποδεικνύονται τα μεγάλα και εμβληματικά έργα στην Δυτική Μακεδονία για τους εργαζόμενους της περιοχής. Οι εργαζόμενοι πέρα από την απουσίας Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, της δουλειάς με ημερομηνία λήξης, των χαμηλών μεροκάματων και την δουλειά ήλιο με ήλιο, έχουν να αντιμετωπίσουν και τριτοκοσμικές συνθήκες κατά τα διαλείμματα τους αφού αναγκάζονται να περνούν τις στιγμές ανάπαυσης τους στα αυτοκίνητα τους στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που οι θερμοκρασίες κάποιες ημέρες ήταν υπό του μηδέν διαμόρφωναν δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους.

Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, οι κανόνες λειτουργίας ενός εργοταξίου, αλλά και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβάλλουν οι στιγμές ανάπαυσης των εργαζομένων να γίνονται σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες όπως κάποια ελάχιστα προβλέπονται από το Φ.E.K. 10/A/18-1-1996 αλλά και από άλλες νομοθετικές διατάξεις που θεσπίστηκαν τα μετέπειτα χρόνια.

Απαιτούμε άμεσα με ευθύνη των εργοδοτών να εξασφαλιστεί ή να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος (κλειστός, αεριζόμενος και θερμαινόμενος και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό) για να γίνονται τα διαλείμματα των εργαζομένων. Επίσης να παρθούν επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού όπως μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Οι εργαζόμενοι βλέπουν πιο καθαρά σήμερα ότι η απολιγνιτοποίηση, η πράσινη ανάπτυξη θα θερίσει ότι έχει απομείνει από δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων σε μισθούς, σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τα εμβληματικά έργα στήνονται στα ισοπεδωμένα δικαιώματα των εργαζομένων για να βγουν κερδισμένοι ακόμα περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας. Ο αγώνας και η διεκδίκηση είναι ο μονόδρομος