Από σήμερα 7 Αυγούστου 2020 ο Δήμος Εορδαίας θέτει προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας», όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ. αριθμ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, από συλλόγους, από φορείς και από υπηρεσίες.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 έως Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.