Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας από Πρόεδρο Ισαάκ Α. Νικολαΐδη.

  2. Επιδημιολογική κατάσταση στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας και στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Εορδαίας. Μέτρα προστασίας. Συμβολή του Συμβουλίου Κοινότητας.

Προσκλήθηκαν να συμμετέχουν:

  • Δήμαρχος Δ. Εορδαίας, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς.
  • Διοικητής Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, κ. Σταύρος Παπασωτηρίου.
  • Εκπρόσωπος ΕΟΔΥ στην Περ. Δυτ. Μακ/νίας, κ. Ιορδάνης Ρωμιόπουλος.
  1. Ενημέρωση του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας από τον πρόεδρο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. κ. Δημήτριο Καρακασίδη, για την λειτουργία και πορεία της επιχείρησης.

  2. Εξελίξεις στον Α΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος)

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.