Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019τουΥπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή επικοινωνία – συνεδρίαση, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την 26η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30΄μμ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση από Πρόεδρο Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των Λιγνιτικών περιοχών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Έτους 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση η κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης