Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την 28-4-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 78/2 & 87/21 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού ( παγία προκαταβολή ) και αίτημα δημιουργίας win bankihg

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Αίτημα της Κοινότητας Δροσερού για ένταξη παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικών συνδέσεων στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Αίτημα του Χριστόφορου Μαυροματίδη για γνωμοδότηση χορήγησης αδείας ανασκαφή κρυμμένου θησαυρού στην Κοινότητα Μαυροπηγής

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη 28-4-2021 και ώρα 18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.