Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, με θέματα:

1: Έγκριση Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

2: Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους 2021

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Τη διαδικασία της έκτακτης συνεδρίασης δικαιολογεί η καταληκτική ημερομηνία των θεμάτων.