Δεν είναι λίγες οι πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως είναι το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Ευρώπη, όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΠΕ, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό και αποτελεί, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ένα από τα ζητήματα έντονης συζήτησης για την προστασία των δεδομένων τόσο φέτος όσο και στα χρόνια που έπονται. Σταδιακά, ολοένα και περισσότερα στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης ενσωματώνονται σε ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για το ζήτημα της διασφάλισης της ιδιωτικότητας.

Ήδη παρατηρείται η σύνδεση της κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό με στοιχεία εξελιγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτό το πεδίο αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

«Οι προσδοκίες για την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τα οικονομικά της πλεονεκτήματα, έχουν προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία στον τομέα του ΑΙ. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό, η Ε.Ε. προσπαθεί να γίνει πρωτοπόρος, παραμένοντας πιστή στις αξίες της για την προστασία των δεδομένων», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικό report.

«Η Ένωση έχει υιοθετήσει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που βασίζεται σε αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση. Κάθε νέο κανονιστικό πλαίσιο για το ΑΙ θα πρέπει να είναι το ίδιο τόσο για τα κράτη – μέλη Ε.Ε. όσο και για τα θεσμικά όργανα», αναφέρει η Επιτροπή.

[..]