Σε εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ / Φ.69 / 129 / 18771 /13-10-2020 (ΑΔΑ 9ΠΨΤ46ΜΤΠ6-ΧΞΤ), με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» και με δεδομένο , ότι ο νομός Κοζάνης έχει καταταχθεί στο υψηλό επίπεδο των προληπτικών μέτρων , από Δευτέρα 19-10-2020 και μέχρι της έκδοσης νεότερης ανακοίνωσης η συναλλαγή με τους φορολογούμενους, θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ,για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις, κατόπιν επιβεβαιωμένου τηλεφωνικού ραντεβού, με τη Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας

Ενημερώνουμε τους φορολογούμενους, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ,χρήσεων 2014 και προγενέστερα, πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας (Φιλίππου 4 Τ.Κ.50200) ,με την ένδειξη στο φάκελο «Για το τμήμα Εισοδήματος».

Για το τμήμα κληρονομιών, δωρεών και μεταβιβάσεων ακινήτων, θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται με πλήρη φάκελο ταχυδρομικά, σε εφαρμογή της Α.1137/2020. Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά ,βεβαιώσεις κ.λ.π, θα αποστέλλονται στο φορολογούμενο, αποκλειστικά, μέσω email και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα ορίζεται συνάντηση τηλεφωνικώς και μόνον ΕΦΟΣΟΝ κρίνεται απαραίτητη, η φυσική παρουσία

Email: doyptolemaidas@2341.syzefxis.gov.gr και doy.ptolemaidas@aade.gr

Τηλεφωνικά ραντεβού: 2463352119

Τηλέφωνα τμημάτων:

  1. Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ.: 2463352110

  2. Τμήμα εισοδήματος: 2463352121, 52149, 52122, 52120

  3. Τμήμα κεφαλαίου: 2463352126

  4. Τμήμα αυτοκινήτων: 2463352127

  5. Τμήμα Εσόδων: 2463352140, 52141, 52142, 52135,

  6. Τμήμα Μητρώου: 2463352132, 52128

  7. Τμήμα π και δανείων: 2463352136

  8. Γραμματεία: 2463352130

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ