Τους φόβους και τις προβλέψεις των προηγούμενων ημερών, έρχεται να επιβεβαιώσει η εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ζητείται η λήψη μέτρων για τη λαϊκή αγορά της Κοζάνης.

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, με τη μη χρήση μάσκας από 3-4 παραγωγούς και εκθέτες, αλλά και η μη τήρηση των αποστάσεων στους πάγκους, οδήγησαν το Τμήμα Εμπορίου στη λήψη της απόφασης για τη συγκεκριμένη εισήγηση η οποία κοινοποιήθηκε και στο Δήμο Κοζάνης.

Στο ενδεχόμενο του δεκαήμερου κλεισίματος της λαϊκής αγοράς, έχουν εκφράσει ήδη την διαφωνία τους εκπρόσωποι των παραγωγών. "Είμαστε 340 εκθέτες και για τρία άτομα θα κλείσει η λαική αγορά της Κοζάνης" 1, 2

[..]