Ο Δήμος Εορδαίας, έδωσε στην δημοσιότητα τους πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και αποκλειομένων Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων της υπ αριθμ. 17105/24-8-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.