Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων νικελίου στον ορεινό όγκο του Βερμίου, διαβεβαιώνει ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νίκος Λυσσαρίδης, τους κατοίκους Μεσοβούνου, Πύργων και Κομνηνών.

Υπογραμμίζει ότι «χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών Κοινωνιών της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής δεν μπορεί να γίνει τίποτε στην περιοχή το μέλλον της οποίας είναι συνυφασμένο με τον πρωτογενή τομέα».

Ο Νίκος Λυσσαρίδης ανέφερε ότι πριν από χρόνια η ΛΑΡΚΟ κατέθεσε αιτήσεις για την αξιοποίηση των Ορυκτών στο Βέρμιο πλην όμως σήμερα η Εταιρεία αντιμετωπίζει το φάσμα της πτώχευσης και πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής είναι να ξεκαθαρίσει αυτό το καθεστώς ώστε η αξιοποίηση τους να περιέλθει στο Κράτος και όχι σε κάποια Εταιρεία, ώστε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων «να τα κάνουν ότι θέλουν».

[..]