Από τον Δήμο Εορδαίας αποφασίστηκε:

Η λειτουργία της παράλληλης αγοράς με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά, η οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά επί της οδού Δημοκρατίας και τις ίδιες ώρες λειτουργίας με την νυν υπαίθρια λαϊκή αγορά.

  • Η λειτουργία της παράλληλης λαϊκής αγοράς µε την καθιερωμένη υπαίθρια λαϊκή αγορά γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, η επάρκεια των αγαθών, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών και θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη από 07:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ. για το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
  • Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας και θα κοινοποιηθεί στο gen-sec@gge.gr, στο Αστυνομικό Τμήμα Πτολεμαΐδας, και στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης