Εκπνέοντος του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου συντήρησης της γέφυρας Ρυμνίου (οι 5 εβδομάδες συμπληρώνονται ημερολογιακά το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου), οι εργασίες πλέον βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποπεράτωσής τους.

Οι εκκρεμότητες ολοκλήρωσης του έργου το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου, αφορούσαν - από την οπτική εκτίμησή μας -, την πλήρωση με ειδικό ασφαλτικό υλικό του τελευταίου αρμού διαστολής (από τους 15 περίπου), την τοποθέτηση 2-3 πλακών στα πλαϊνά πτερύγια της γέφυρας, τη διευθέτηση κάποιων παραμορφωμένων κιγκλιδωμάτων, την περισυλλογή των μπαζών από την αποξήλωση των αρμών διαστολής και γενικότερα στον καθαρισμό της γέφυρας, και τέλος στη διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος της γέφυρας.

Εκτιμούμε ότι υπάρχουν μεν δυσκολίες για την επίσημη άμεση παράδοση σε κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα (κυρίως λόγω της διαγράμμισης), αλλά θα μπορούσε από το απόγευμα της Παρασκευής (σήμερα 14/8), παραμονής της εορτής της Παναγίας, «σιωπηρά», με «ιδίαν ευθύνη» ή με επισημάνσεις αυξημένης προσοχής, να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων.

[..]