Στόχος των οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα του προσωπικού των σχολείων της χώρας (και, μέσω αυτών, των μαθητών και των οικογενειών τους) σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων, τη λοίμωξη COVID19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων.

Διαβάστε αναλυτικά: