Είναι μια ακατανόητη και προκλητική ενέργεια που ουσιαστικά βάλλει εναντίον της περιοχής και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον προγραμματισμό και τις ενέργειες όλων των ενεργειακών δήμων, όχι μόνο της περιοχής αλλά και των υπολοίπων. Διότι αποστερεί τη δυνατότητα να υπάρχουν συγκεκριμένα έσοδα τα οποία οφείλονται στο συγκεκριμένο τέλος που υπήρχε ως σήμερα . Δεν μπορώ να καταλάβω να καταλάβω τη λογική, δεν μπορώ να καταλάβω και το χρόνο, που δείχνει ότι έγινε εν κρυπτώ και χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, ούτε καν των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της περιοχής , προκειμένου να μας εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να τεθεί υπόψη του νέου υπουργού Ενέργειας, κ. Σκρέκα, ο οποίος μάλλον πρέπει να ξεκινήσει τη θητεία του διορθώνοντας μια κακή απόφαση για την περιοχή. Αν τη συνδυάσουμε, δε, με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, το θέμα της απολιγνιτοποίησης, το θέμα της βλάβης που υπάρχει στην τοπική οικονομία, νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα αυτό το πράγμα να γίνει. Είναι εξολοκλήρου απαίτηση της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί στο γραφείο μου μια συνάντηση των ενεργειακών δημάρχων, των συναδέλφων μου Φλώρινας, Αμυνταίου και Κοζάνης, προκειμένου να διερευνήσουμε για να δούμε πως θα λειτουργήσουμε σε αυτή την προκλητική ενέργεια. Θεσμική ενημέρωση προς το παρόν δεν υπάρχει, ενημερωθήκαμε από την αποκάλυψη του ΦΕΚ, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τα τοπικά ΜΜΕ