Στο περιφερειακό συμβούλιο της Πέμπτης συζητήθηκε το μνημόνιο κατανόησης και στρατηγικής συνεργασίας για το μέλλον των τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης αναφέρθηκε στο κενό δημιουργείται στην τροφοδοσία της Πτολεμαΐδας με το σταμάτημα της Καρδιάς. Με τη συνεργασία τριών δήμων Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου έγινε μια τεχνητή λύση, που έγινε αποδεκτή και συνυπογράφτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το μέλλον των τηλεθερμάνσεων. Αυτό περιγράφει τις υποχρεώσεις των μελών και το ρόλο της ΔΕΗ. Έγιναν εξαντλητικές συζητήσεις και ορίστηκε η ΑΝΚΟ ως τεχνικός σύμβουλος. Προβλέπεται λοιπόν η μονάδα συμπαραγωγής φυσικού αερίου (ΣΗΘΥΑ) στον χώρο της Καρδιάς και η διασύνδεση των τριών τηλεθερμάνσεων σε αυτή και επικουρικά με ένα σύστημα για την πόλη της Πτολεμαΐδας. Ο νέος αγωγός φυσικού αερίου για τη Δυτική Μακεδονία θα διέρχεται μέσα από τον εθνικό δίκτυο, θα υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής τροφοδοσίας μέσα από ένα μείγμα προσφορών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και καλύτερες τιμές για τους τελικούς χρήστες, σημείωσε ο κ. Κασαπίδης. Με 4 εκ., δαπάνη της περιφέρειας καλύπτεται το κενό που υπάρχει στην θέρμανση της Πτολεμαΐδας μιας και δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Μέσα στο 2022 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η εγκατάσταση τόνισε προτείνοντας τον κ. Στέργιο Κιάνα ως εκπρόσωπο αυτού του μνημονίου.

Δυο βασικά σημεία παροχής θερμικής ενέργειας που δημιουργούνται είναι ο ΑΗΣ Καρδιάς και η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5 με τις αναγκαίες εφεδρείες. Στον ΑΗΣ Καρδιάς θα εγκατασταθούν δυο ηλεκτρικοί λέβητες, ισχύος 80 μεγαβάτ για να καλύψουν θερμικά και το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα στην Πτολεμαΐδα το δεύτερο εξάμηνο του 2021, λέβητες φυσικού αερίου 140 μεγαβάτ και μια μόνο μονάδα συμπαραγωγής φυσικού αερίου ΣΗΘΥΑ 65 μεγαβάτ. Αυτή τη μονάδα θα αναλάβει η ΔΕΗ. Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 με 140 μεγαβάτ θα λειτουργήσει και μετά το 2028 με αλλαγή καυσίμου.

Δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας με ηλεκτρολέβητες, με τη μονάδα συμπαραγωγής φυσικού αερίου, τη ΣΗΘΗΑ, με λέβητες φυσικού αερίου και με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, δηλαδή το λιγνίτη. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία πολιτική προς όλες τις τηλεθερμάνσεις και να βγαίνει μια μεσοσταθμική τιμή πώλησης. Η διαδημοτική επιχείρηση θα πουλάει με την ίδια ή έστω κάποια αυξανόμενη τιμή στις τηλεθερμάνσεις και αυτές θα τιμολογούν στον καταναλωτή, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρίου.

[..]