Το χαρακτήρισαν το μικρότερο χωριό στην Ελλάδα, και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν έχει ένα σπίτι που βρίσκεται υπό κατασκευή, ένα στα θεμέλια και μερικές οικοδομικές άδειες στα σκαριά, ενώ από κατοίκους ούτε λόγος. Πρόκειται για τη Νέα Ποντοκώμη Κοζάνης, μια περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά από το παλιό χωριό, η οποία δόθηκε ως «αντάλλαγμα» για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης από τη ΔΕΗ. Αρκετά χρόνια μετά την απαλλοτρίωση και τις αποζημιώσεις στους κατοίκους σήμερα αρκετοί περιμένουν τον ανάδοχο του έργου για να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές, ύδρευση, αποχέτευση, πεζοδρόμια, ασφαλτόστρωση κλπ., και σύντομα, όπως λέει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Γιώργος Πηλιανίδης, ολοκληρώνεται η ανέγερση του πρώτου σπιτιού.

[..]