Στο 2ο ΕΠΑΛ υπάρχει σοβαρό κτιριακό πρόβλημα, καθότι οι εγγεγραμμένοι μαθητές είναι 408 και το σύνολο των τμημάτων 18, ενώ οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας είναι 12 και επιπλέον χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και χώροι του γυμναστηρίου (όπως τα αποδυτήρια).

Από το 2ο ΕΠΑΛ ζητήθηκε η παραχώρηση αιθουσών από το 1ο Γυμνάσιο με το οποίο βρίσκονται στον ίδιο αύλειο χώρο.

Το 1ο Γυμνάσιο απέρριψε την παραχώρηση τμημάτων του στο 2ο ΕΠΑΛ διότι δεν υπάρχουν κενές αίθουσες στο σχολείο και στην υπάρχουσα κατάσταση λόγω COVID19 υπάρχει συνωστισμός, καθώς η αυλή η οποία έχει περιοριστεί με την χρήση των λυόμενων αιθουσών του 2ου ΕΠΑΛ δεν επαρκεί για τον ασφαλή συναυλισμό των μαθητών των δυο σχολείων. Επίσης το 1ο Γυμνάσιο αναφέρεται και στην ηλιακή διαφορά των μαθητών του Γυμνασίου και του ΕΠΑΛ, η οποία από μόνη της δημιουργεί ανασταλτικό παράγοντα για τον συγχρωτισμό στο ίδιο κτίριο.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Εορδαίας δηλώνει ότι η πάγια θέση της είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου κτιρίου και αφού αυτήν την στιγμή λόγω του δυναμικού του 2ου ΕΠΑΛ το οποίο είναι πολυάριθμο, κρίνεται αμφίβολο αν το κτίριο το οποίο αρχικά είχε γίνει για το 2ο ΕΠΑΛ και παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας θα ήταν ικανό να στεγάσει τις ανάγκες του σχολείου.

Η Ε.Λ.Μ.Ε. πρότεινε κατ ́αρχήν και μόνο για το τρέχον σχολικό έτος την παραχώρηση 2 αιθουσών διδασκαλίας από το 1ο Γυμνάσιο και σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ομαλή ανάπτυξη των τμημάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να μετακινηθεί ένα τμήμα του 2ου ΕΠΑΛ στο 1ο ΕΠΑΛ το οποίο πληροί τις προδιαγραφές και δέχεται να φιλοξενήσει για όσο χρόνο χρειαστεί τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ μέχρι να βρεθεί οριστική λύση.

Ο Πρόεδρος της ∆ημοτικής Επιτροπής Παιδείας στην εισήγησή του πρότεινε στα μέλη της ∆ημοτικής Επιτροπής Παιδείας να παραχωρηθούν εννέα αίθουσες από το 1ο ΕΠΑΛ για να στεγαστούν εκεί τμήματα του 2ου ΕΠΑΛ. Στην παραχώρηση αυτή συναινεί και ο ∆/ντής του 1ου ΕΠΑΛ.

Το ∆.Σ. της ∆ΕΠ αποφάσισε τελικά κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την παραχώρηση εννέα αιθουσών από το 1ο ΕΠΑΛ για την σχολική περίοδο 2020-2021 στο οποίο θα στεγαστούν τμήματα του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας.

Το Μέλος Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος μειοψήφισε και πρότεινε να παραχωρηθούν τρεις αίθουσες από το 1ο Γυμνάσιο στο 2ο ΕΠΑΛ.