Σχολικές μονάδες αλλά και μεμονωμένα τμήματα τάξεων κλείνουν λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας στην Κοζάνη κλειστό είναι το 3ο ΓΕΛ, αλλά και οι τάξεις Γ2 και Γ3 του 1ου ημερήσιου ΕΠΑΛ.

Στην Πτολεμαΐδα κλειστά είναι το 1ο και το 3ο ΓΕΛ και τάξεις του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ, αλλά και του 2ου ΓΕΛ.

Κλειστές είναι, επίσης, τάξεις του ΓΕΛ Νεάπολης, αλλά και του 1ου ημερήσιου ΕΠΑΛ Σιάτιστας.