Στην τελική ευθεία έχει μπει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων Καρδιά 3 και 4 της ΔΕΗ, καθώς στις 17 Απριλίου αναμένεται να ολοκληρώσουν τις 32.000 ώρες λειτουργίας, με συνέπεια να εκπνεύσει το καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας στο οποίο είχαν υπαχθεί. Κάτι που σημαίνει ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα «σβήσουν» μόνιμα.

Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι δύο εναπομείνασες μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς τροφοδοτούν επίσης με θερμικό ρευστό την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική δημοτική αρχή έχει αποταθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας οι σταθμοί να διατηρηθούν σε επιφυλακή μέχρι το τέλος της θερμαντικής περιόδου, ώστε στις λίγες εβδομάδες που απομένουν, να υποστηρίξουν την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης, στην περίπτωση που το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες.

Οριστική λύση για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης θα δώσει η έναρξη λειτουργίας της «Πτολεμαΐδα 5», η οποία θα αναλάβει την τροφοδοσία του δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, στα τέλη του περασμένου έτους εγκρίθηκε η πρόταση του δημοτικού φορέα λειτουργίας της τηλεθέρμανσης (ΔΕΤΗΠ), για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των έργων προϋπολογισμού 23,5 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του συστήματος αγωγών μεταφοράς που θα συνδέσουν το δίκτυο τηλεθέρμανσης με την καινούρια (λιγνιτική σε πρώτη φάση) μονάδα. Το υπόλοιπο ποσό της επένδυσης, ύψους 9 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της ΔΕΤΗΠ.

Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η «Πτολεμαΐδα 5» και να ενταχθεί στο σύστημα, η λειτουργία της τηλεθέρμανσης θα γίνεται από δύο ηλεκτρικούς λέβητες συνολικής ισχύος 80MW, με καλώδια υψηλής τάσης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Καρδιάς. Η εγκατάσταση θα γίνει από τη ΔΕΗ, ενώ η ύψους 4 εκατ. ευρώ επένδυση θα καλυφθεί από τον λιγνιτικό πόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηλεκτρικοί λέβητες αναμένεται ότι θα είναι έτοιμοι έως το καλοκαίρι, ώστε να αναλάβουν τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης την επόμενη θερμαντική περίοδο.

Σε δεύτερο χρόνο, προβλέπεται να αποτελέσουν εφεδρεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων, που θα δημιουργηθεί με τη δημιουργία κοινού δικτύου διασυνδέσεων των Δήμων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, το οποίο εκτός από την «Πτολεμαΐδα 5» θα τροφοδοτείται από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ. Έτσι, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μεγάλων σταθμών ΑΠΕ της ΔΕΗ και ιδιωτών στην περιοχή, εκτιμάται ότι οι ηλεκτρικοί λέβητες θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας για τις τηλεθερμάνσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής των ΑΠΕ και χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

[..]