Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, ανακοινώθηκαν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαϊδα, λόγω εργασιών της ΔΕΤΗΠ

  1. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Μακεδονοµάχων, από τη διασταύρωσή της µε την οδό ∆ιοικητηρίου έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Θεολογίδη. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτηρίων δηµοτικών οδών.
  2. Στένωση λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού ∆ιοικητηρίου, στο ύψος της διασταύρωσής της µε την οδό Μακεδονοµάχων. από ώρα 08.00 της 29-01-2021 έως ώρα 17.00 της 30-01-2021. Η κυκλοφορία των οχηµάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται µέσω του εναποµείναντος µέρος της οδού εναλλάξ.
  3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της Παρασκευής (29-01-2021) έως 17.00΄ του Σαββάτου (30-01-2021).