Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, ανακοινώθηκαν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαϊδα, λόγω εργασιών της ΔΕΤΗΠ

  1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Θ. Σοφούλη 8 από τη συµβολή της µε την οδό ∆ιαδόχου Παύλου έως τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου στην Πτολεµαΐδα .

  2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της Τετάρτης (07-10-2020) έως 08.00΄ ώρα της Παρασκευής (08-10-2020).

  3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.