Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, ανακοινώθηκαν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαϊδα, λόγω εργασιών της ΔΕΤΗΠ

  1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Μεσουπόλεως από τη διασταύρωσή της µε την οδό Καπ. Φούφα έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

  2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα της ∆ευτέρας (28-09-2020) έως 08.00΄ ώρα της Τετάρτης (30-09-2020).

  3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών