Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, ανακοινώθηκαν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαϊδα, λόγω εργασιών της ΔΕΤΗΠ

  1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων της οδού Γαλιάνης από τη συµβολή της µε την οδό Νοσοκοµείου έως τη συµβολή της µε την οδό πάροδο Γαλιάνης.

  2. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 11.00' ώρα της ∆ευτέρας (21-09-2020) έως 11.00' ώρα της Τετάρτης (23-09-2020).

  3. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών οδών.