Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, αποφασίστηκε

  1. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ιπποκράτους από τη συμβολή της με οδό Κ. Φούφα έως τη συμβολή της με την οδό Μπότσαρη. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών.

  2. Η στένωση της οδού Καπετάν Φούφα στην συμβολή της με την οδό Ιπποκράτους. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του εναπομείναντος τμήματος της οδού.

  3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 13.00 ́ ώρα της Τρίτης (09-02-2021) έως 13.00 ́ ώρα της Πέμπτης (11-02-2021).