Ανακοινώθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών έργων συντήρησης. Οι εργασίες θα διαρκέσουν ένα έτος.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις είναι:

Στένωση λωρίδας της οδού όπου αυτή απαιτείται (στα τμήματα των οδών όπου υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση), αποκλεισμός της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση (στα τμήματα των οδών όπου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και αποκλεισμός του ερείσματος των οδών με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όπου αυτή απαιτείται, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

  1. Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ3), από Κοζάνη έως όρια ΠΕ Κοζάνης / ΠΕ Λάρισας

  2. ΕΟ Κοζάνης – Καστοριάς (ΕΟ 20), από Κοζάνη έως όρια ΠΕ Κοζάνης / ΠΕ Καστοριάς (προς Ιωάννινα), συμπεριλαμβανομένης της ενωτικής οδού Κοίλων – Βατερού, καθώς και των τμημάτων της ΕΟ 15 από όρια με ΠΕ Γρεβενών έως διασταύρωση με ΕΟ 20 και από Νεάπολη έως όρια ΠΕ Καστοριάς.

  3. ΕΟ Κοζάνης – Βέροιας (ΕΟ 4), από Κοζάνη έως όρια ΠΕ Κοζάνης / ΠΕ Ημαθίας.

  4. ΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας (ΕΟ3), από Κοζάνη έως Α/Κ Μαυροδεντρίου (όρια με ΤΤ Εορδαίας), συμπεριλαμβανομένης της Ενωτικής Οδού Κοίλων – Δρεπάνου και της Ενωτικής οδού μεταξύ των Εθνικών Οδών Κοζάνης – Βέροιας και Κοζάνης – Λάρισας.

  5. Νέο Κοζάνη – Φλώρινα (ΕΟ3) από το 9ο χλμ (κόμβος Μαυροδεντρίου) έως το 40ο χλμ (όρια με ΠΕ Φλώρινας).

Η κυκλοφορία στις οδούς δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται, για την περίπτωση (α) εναλλάξ ανά κατεύθυνση και για την περίπτωση (β), στην δεξιά ή αριστερή λωρίδα αντίστοιχα.

(i) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

(ii) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

(iii) Μετά το πέρας των εργασιών τα τμήματα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα παραδίδονται στην κυκλοφορία με ιδιαίτερη μνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξικής σήμανσης που δεν απαιτούνται και απομάκρυνση τους από το οδόστρωμα προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.

(iv) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή.

Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

(v) Οι εργασίες θα εκτελούνται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών καθώς επίσης και ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κλπ.)

Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 01/10/2020 και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους