Στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης η ΓΓΑ θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων το οποίο αποτελεί την επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων.

Σύμφωνα λοιπόν με ην υπ’ αριθ. 44809/03.02.2021 επιστολή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη καλούνται τα Αθλητικά Σωματεία όπως εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Αθλητικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν 4714/2020(Α΄148) ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από την ΓΓΑ νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας καλούνται τα Αθλητικά Σωματεία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ένταξης τους