Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από το Δήμο Εορδαίας δώδεκα (12) προτάσεις-αιτήσεις χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», τα οποία αφορούν έργα και προμήθειες συνολικού προϋπολογισμού 19.052.070,78 €.

Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τον εκσυγχρονισμό των Ο.Τ.Α. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το οποίο μέχρι σήμερα αντικειμενικά βοήθησε πολλαπλά τους Δήμους.

Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος, κατέθεσε ένα σύνολο ολοκληρωμένων και ώριμων προτάσεων προς χρηματοδότηση, που καλύπτει το σύνολο των αξόνων του. Η πλειοψηφία των προτάσεων που κατατέθηκαν είναι νέες ενώ μεταφέρθηκαν έργα του δήμου και της ΔΕΥΑ Εορδαίας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα ο πίνακας με τα έργα και τις προμήθειες, που αφορούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υπέβαλλε ο Δήμος Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», είναι εδώ

Η στόχευση του Δήμου Εορδαίας για την υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων κινήθηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις :

  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα υποδομής, ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων των Κοινοτήτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς.
  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνης πόλης καθώς και σε ωρίμανση έργων που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων εναρμονίζεται με τα προτάγματα που τέθηκαν εξ’ αρχής από την δημοτική αρχή, έχοντας ως απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου μας.

Ο Δήμος Εορδαίας θα συνεχίσει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η σταδιακή και με σταθερούς ρυθμούς βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Δημιουργώντας παράλληλα όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις υποδομές, που θα συμβάλλουν καταλυτικά σε αυτή την κατεύθυνση.