Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ανακοίνωσε την ειδική προκήρυξη διεξαγωγής του πρωταθλήματος μπάσκετ Ανδρών για την αγωνιστική χρονιά 2020-21 (φέτος θα υπάρχει μόνο μια κατηγορία) που μεταξύ των άλλων αναφέρει:

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη, στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 και να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. (Άρθρα 28-29-42). Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί από το Σωματείο όλες οι οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (Έξοδα Διαιτησίας, έντυπα κ.τ.λ.) το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00.

Επίσης τα Σωματεία θα πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να αποστείλουν την έγγραφη παραχώρηση του γυμναστηρίου που θα χρησιμοποιήσουν ως Έδρα. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του Σωματείου για κανένα από τα τμήματά του

Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ ορίζεται από την 03η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. Η Κλήρωση του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

[..]