Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4484/11-10-2020) η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτοπροσώπως, γίνεται ΜΟΝΟ η εξόφληση οφειλών λογαριασμών, από καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα (e-banking).

Η χρήση μάσκας από τους συναλλασσόμενους είναι υποχρεωτική.

Τα Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών της Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι:

  • Αιτήσεις - Πρωτόκολλο 24630-54420, 54421, 54422
  • Φαξ 24630 54423
  • Συμβόλαια – Συνδέσεις (Τηλεφωνικό Ραντεβού) 24630-55743
  • Βλάβες (δηλώνονται τηλεφωνικά) 24630-55745
  • Διάφορα θέματα λειτουργίας (αναφέρονται τηλεφωνικά) 24630-54420, 54421, 54422

Για τον περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας μπορεί να χρησιμοποιείται και η Ηλεκτρονική αλληλογραφία για όλα τα θέματα στην διεύθυνση:

dethpgraidis@gmail.com

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι νεώτερη ανακοίνωσή μας.