Έρευνα στην Βραζιλία έδειξε ότι άνθρωποι που δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής για την διασπορά του κορονοϊού, τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα χαρακτηριστικών που συνδέονται με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.

Στην έρευνα με τίτλο "Personality and Individual Differences" σημειώνεται ότι:

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα περιορισμού ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό συνδέεται τουλάχιστον εν μέρει με ψυχολογικούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Σε 1.578 ενήλικες από τη Βραζιλία, μετρήθηκαν χαρακτηριστικά κακής προσαρμοστικότητας και αξιολογήθηκαν για την ενσυναίσθηση και συμμόρφωση στα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτοί που είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε αναισθησία, δολιότητα, εχθρότητα, παρορμητικότητα, χειραγώγηση, ανάληψη κινδύνων, τείνουν να συμμορφώνονται λιγότερο σε μέτρα υγιεινής για τον κορονοϊό (όπως κοινωνική αποστασιοποίηση, συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας). Αντίθετα, τα άτομα με υψηλή ενσυναίσθηση συμμορφώνονται περισσότερο στα μέτρα υγιεινής.

Η έρευνα αναφέρει:

Αυτά τα χαρακτηριστικά (χαμηλή ενσυναίσθηση κτλ) εξηγούν, τουλάχιστον εν μέρει, τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην τηρούν τα μέτρα περιορισμού, ακόμη και με τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων και θανάτων

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ και στην Πολωνία.

Οι ερευνητές καταλήγουν:

Προτείνουμε να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης αυτών των χαρακτηριστικών με άλλες μεταβλητές