Διαφωνούν με τον τρόπο που το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε το νομοσχέδιο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στη Βουλή μεταβάλλοντας τον εκλογικό χάρτη της χώρας, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας «ανορθόδοξο» τον τρόπο της όλης διαδικασίας.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας – Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος, Ισαάκ Νικολαΐδης, θα έπρεπε να προηγηθεί της κατάθεσης η διαβούλευση με τον Α’ και Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι απόψεις να προωθηθούν στην ΚΕΔΕ, να συζητηθούν, και στη συνέχεια να «κουμπώσει» ο εκλογικός νόμος.

Τα αιτήματα των Συμβουλίων Κοινοτήτων της χώρας συνοψίζονται στα εξής:

  1. Διατήρηση της Ανεξάρτητης Εκλογικής Κάλπης
  2. Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και Κοινοτήτων
  3. Απόδοση πόρων και αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες
  4. Ανάγκη για Ενδοδημοτική αποκέντρωση.