Με την υπ. αριθμ. 26579/6-4-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 404.892,43 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Με την συγκεκριμένη προμήθεια ο Δήμος Εορδαίας θα προβεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πτολεμαΐδας, οι οποίες αποτελούνται από το Δημοτικό Στάδιο, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, το Κλειστό Γυμναστήριο, το Αθλητικό Κέντρο Ρίψεων, το Κλειστό Προπονητήριο Στίβου, το Δημοτικό Κολυμβητήριο και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις στην άνω Πτολεμαΐδα.

Ύστερα από συνεννόηση των υπηρεσιών και της ΚΕΔΕ (Κοινωφελούς Επιχείρησης) του Δήμου Εορδαίας και αφού προηγήθηκε αυτοψία, κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία έχει πλέον την έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και με αυτό τον τρόπο υποστηρίζονται οι Δημοτικές αθλητικές υποδομές της πόλης της Πτολεμαΐδας, με συγκεκριμένες συντηρήσεις και προμήθειες αναγκαίου αθλητικού εξοπλισμού.